Peer-AcT Erasmus + nemzetközi sorstársi tanácsadó tréning Pécsett

Nemzetközi projekt foglalkozik az akadálymentes turizmussal, melynek első multiplikációs workshopját tartották nemrég fogyatékossággal élők számára Pécsett. A résztvevők betekintést nyerhettek a Peer-AcT projektbe, annak céljaiba, kimeneteibe, és tájékoztatást kaptak arról, miként vehetnek részt a projekt által kínált ingyenes tréningben, mely hasznos tudást, képzettséget, és ezáltal foglalkoztatást kínál számukra a jövőben az akadálymentes turizmusban. 

A projekt magyar partnere a pécsi székhelyű Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet. A téma különlegességét adja, hogy az akadálymentes turizmus még igen új szereplője a gazdaságnak nemcsak Magyarországon, de Európa-szerte. Megjelenése lényeges gazdasági szempontból, és szükségszerű, hiszen a fogyatékossággal élők is egyre inkább részt kívánnak venni a turisztikai szektorban utasként, vendégként, csakúgy, mint munkavállalóként. 

Ez utóbbi képezi fő célját az Peer-AcT Erasmus+ nemzetközi projektnek, melynek során az inklúzió (társadalmi befogadás) és az egyenlő esélyek biztosítása mentén sorstársi segítő (Peer Counselor) trénerek képzése történik a speciális igényű és fogyatékossággal élők köréből. A tréning módszertanának kidolgozásában a felnőttképzők, fogyatékossággal élő leendő trénerek és turisztikai szakemberek dolgoznak együtt. A projekt során a fogyatékossággal élő trénerek képessé válnak arra, hogy saját tapasztalataikat és szakmai ismereteiket ötvözve tanácsot nyújtsanak és tréningeket tartsanak az akadálymentes turizmus témában a turizmus teljes szolgáltatási területén (szállítás, szállás, gasztronómia, szabadidős tevékenységek, idegenvezetés, városi döntéshozók és tervezők). A jövőben trénerként, szaktanácsadóként dolgozhatnak a turizmusban, illetve döntéshozó szervezeteknél.

A projekt öt résztvevő partnere Németország, Olaszország, Spanyolország, Horvátország és Magyarország. Időtartama: 2018.11.01.- 2021.04.30.

A magyar partner a projekt módszertanát dolgozza ki, vagyis, hogy hogyan szerveződik a sorstársi segítés és mentorálás az akadálymentes turizmus területén. Ehhez kérdőíves felmérést végeztünk 5 országban, és a PTE KTK Marketing és Turizmus Intézete szakmai vezetésével részletes elemzést végzünk az akadálymentes turizmusban fellelhető potenciálról. A Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet társpartnere, a People First Egyesület fogyatékossággal élő tagjai személyes tapasztalataival és szakértőivel segíti a projektet, és részt vesz a sorstársi segítő tréningek valamint a turisztikai szereplőkkel szervezett pilot tréningek kidolgozásában, tagjai köréből kerülnek ki a leendő trénerek.

A közeljövőben hasonló workshopot szervezünk a helyi turisztikai szereplőknek.

A projektről bővebben: http://peeract.eu/