TÁMOP-2.4.3.D.2.-13/1 – „Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban”

Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet tevékenységének a fejlesztése” 

 

A projekt célja

A projekt célja a szociális gazdaság egy új szereplőjének, a Zöld-Aktív Szociális Szövetkezetnek a beindítása, megerősítése azért, hogy egy átmeneti időszakot követően stabil gazdasági szereplőként biztos megélhetést nyújtson minimum 10 család számára. Az orfűi turisztikai desztináció területén (Orfű, Abaliget, Kovácsszénája, Husztót településeken) nincs lehetőségük a közfoglalkoztatásból kikerült munkavállalóknak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon. Fő célunk ezért az, hogy elsősorban az ő számukra tartós foglalkoztatási lehetőséget biztosítsunk. A tervezett 10 munkahellyel a szövetkezet a desztináció egyik legnagyobb foglalkoztatója lesz, az orfűi önkormányzat mellett.

 

Szakmai tartalom:

A projekt szakmai célja a helyi keresletre reagáló gazdasági tevékenység kialakítása és az új szolgáltatásokkal tartós piaci jelenlét biztosítása növekvő megrendelés állomány mellett. A nagy létszámú foglalkoztatás előtt piackutatást készítünk, ami célja az is, hogy a megrendeléseket ösztönözze. A szövetkezet üzleti tervét külső szakértő bevonásával évente aktualizáljuk. A szövetkezet tevékenységeit honlappal és prospektusokkal népszerűsítjük.

A projekt során megteremtjük a foglalkoztatás tárgyi feltételeit, majd folyamatosan vesszük fel a dolgozókat és szükség szerint képezzük ki őket az ellátandó feladatokra. A célcsoport tagok képzése a parkgondozás, takarítás, faipari munkák területén valósul meg. A szakmai vezető irányítja, koordinálja a szövetkezet munkáit.

A szövetkezet tevékenységével hozzájárul a társadalmi felelősségvállalás és kohézió erősödéséhez. A projekt alatt többször rendezünk közösségfejlesztő programokat, amik a szövetkezeten belüli kohéziót erősítik. A társadalmi környezet felé nyitva több rendezvényt is szervezünk a szövetkezet tagjai és családtagok bevonásával.

 

Célcsoportok

Szeretnénk minél több hátrányos helyzetű munkanélküli embernek állást biztosítani, ugyanakkor szövetkezetünk stabil működése és fenntarthatósága érdekében csak motivált és jó munkabírású embereket keresünk.

 

Eszközök

A pályázati keretből biztosítható a tevékenységhez elengedhetetlen eszközpark, amely használatára felkészültek a szövetkezeti tagok. Bérleményként biztosított a menedzsment munkájához szükséges iroda és a dolgozói öltöző, ill. szociális helyiségek, valamint az eszközök tárolásához szükséges raktár.

 

Fenntarthatóság

A projekt támogatott időszak alatt meg szeretnénk teremteni a további működéshez szükséges feltételeket. A dolgozók részére szociális helyiséget alakítunk ki. A projekt által biztosított inkubációs időszakot követően 10 évre rendelkezésre fog állni a szükséges szociális blokk és raktár, valamint műhely helyiségek.

A projekt ideje alatt várhatóan a szövetkezet piaci kapcsolata megerősödik, szerződési állománya, partneri köre stabilan kialakul, ami lehetőséget nyújt a továbbfoglalkoztatásra. A szövetkezet hosszú távú keretmegállapodást kötött az orfűi TDM-mel és regionális turisztikai klaszterekkel.

Legalább öt terméktípussal jelenik meg a szövetkezet a piacon, azokat a piaci igényekhez igazodóan alakítja, ami a továbbfoglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú. Az asztalos ipari tevékenységet előtérbe helyezzük, a szezonalitás csökkentése végett. A kreatív ipar szereplőivel összefogva egyedi szabadtéri oktatási és készségfejlesztési eszközökre igény mutatkozik az erdei iskolák részéről. A női munkaerő foglalkoztatására törekedve tervezzük a Gelsenkircheni Arbeiter Wohlfahrt által felajánlott folyamatos ruhaadományra építve használtruha kereskedés beindítását.

 

Projektmenedzser: Gonda Ágnes