A szociális szövetkezeteket érintő jogszabályváltozás szerint 2018. 01,.01.-ig meg kell felelnie minden szociális szövetkezetnek a 2016. évi CXLV. jogszabály rendelkezéseinek. E szerint
A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a fő tevékenységére utaló megjelölést, és továbbra is a „szociális szövetkezet” megnevezést,
Kötelezővé válik egy helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulásának, vagy törvényben szabályozott karitatív szervezetnek a tagsága
Szigorodtak a tagi munkavégzésre (sui generis) irányuló jogviszony létesítésére és alkalmazására vonatkozó szabályok. 2017.01.01-től csak azzal létesíthető tagi munkavégzésre irányuló jogviszony, aki legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy aki legalább három hónapja közfoglalkoztatási jogviszonyban áll
A szociális szövetkezet tagja tagi munkavégzés (sui generis) keretében más munkáltatónál nem végezhet munkát, a szövetkezete a tagi munkavégzésen kívül más munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem foglalkoztathatja.
A Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet megfelelve a jogszabály rendelkezéseinek 2017. decemberében közgyűlést tartott. Jelenlegi hivatalos neve Zöld-Aktív Zöldterület-gondozó Szociális Szövetkezet, rövidített neve továbbra is Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet. Tagjainak száma 13, tagjai között üdvözölheti Husztót Község Önkormányzatát és a Dél-dunántúli Lovas Egyesületet.