Projektek

Peer-Act Erasmus+ KA2 nemzetközi projekt

Európai Sorstársi tanácsadó Tréning az Akadálymentes Turizmus területén
/European Peer Counselor Training in Accessible Tourism
Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Időtartama: 2018.11.01.- 2021.04.30.

Öt ország részvételével megvalósuló program, melynek fő célja az inklúzió és az egyenlő esélyek biztosítása mentén sorstársi segítő (Peer Counselor) trénerek képzése a speciális igényű és fogyatékossággal élők köréből. A tréning módszertanának kidolgozásában három csoport: felnőttképzők, fogyatékossággal élő leendő trénerek és turisztikai szakemberek dolgoznak együtt. A projekt során a fogyatékossággal élő trénerek képessé válnak arra, hogy tanácsot nyújtsanak és tréningeket tartsanak az akadálymentes turizmus témában a turizmus teljes szolgáltatási területén (szállítás, szállás, gasztronómia, szabadidős tevékenységek, idegenvezetés, városi döntéshozók és tervezők). A jövőben trénerként, szaktanácsadóként dolgozhatnak a turizmusban.

ERASMUS+ 2016-1-DE02-KA204-00397 Innovációs együttműködés és tapasztalatcsere

“European FairShares Labs for Social and Blue Innovation”

Az európai FairShares Labs for Social and Blue Innovation (röviden: FairShares Labs) projekt a gazdasági és környezeti kihívásokra kínált újszerű megoldásokat kívánja támogatni, valamint a jóléti rendszer és a munkaerőpiac reformjához kíván hozzájárulni. A Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet nemzetközi innovációfejlesztés keretében, horvát, német, angol, holland partnerekkel kívánja megvalósítani a FairShares modell megismertetését és bevezetését magyar és a nemzetközi szinten.

GINOP 5.1.3-16-2017-00033 Társadalmi vállalkozások ösztönzése

“Zöld-Aktívval természetesen!”

Mivel Orfű országosan igen kedvelt turisztikai terület, célunk elsősorban a helyi gasztronómiai és turisztikai érték növelése, a célcsoport által előállított helyi termékekkel. A Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet a projekt alatt saját termékek bevezetését tervezi, melyek helyi alapanyagból, helyi munkaerővel készülnek. Emellett meglévő szövetkezeti szolgáltatásaink (női és férfi kisegítő munka, park- és zöldterület gondozás, karbantartás, faipari és ácsmunka) közül bizonyos tevékenységeket más cégek, szervezetek számára is elérhetővé teszünk.

2015. év: ERASMUS+ Ifjúsági Csere program: „Az ifjúsági szociális munka európai dimenziói” (2015-1-HU02-KA105-000823)

A projekt célja a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének segítése a non-formális tanulás eszközeivel elsajátított új kompetenciák  révén. A program során fejleszteni kívántuk a fiatalok vállalkozói gondolkodásmódját, valamint felhívni a figyelmüket a nemzetközi kapcsolatok – ezáltal a nemzetközi tapasztalatszerzés fontosságára és egyben lehetőségére.

2013-2015 között: TÁMOP-2.4.3.D.2.-13/1 -2013-0055

Címe: „Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet tevékenységének a fejlesztése”

A projekt célja a szociális gazdaság egy új szereplőjének, a Zöld-Aktív Szociális Szövetkezetnek a beindítása, megerősítése azért, hogy egy átmeneti időszakot követően stabil gazdasági szereplőként biztos megélhetést nyújtson minimum 10 család számára. Az orfűi turisztikai desztináció területén (Orfű, Abaliget, Kovácsszénája, Husztót településeken) nincs lehetőségük a közfoglalkoztatásból kikerült munkavállalóknak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon. Fő célunk ezért az, hogy elsősorban az ő számukra tartós foglalkoztatási lehetőséget biztosítsunk. A tervezett 10 munkahellyel a szövetkezet a desztináció egyik legnagyobb foglalkoztatója lesz, az orfűi önkormányzat mellett.